Jaspis

Jaspis

JASPIS - nazwa pochodzi od gr. słowa "iaspis" - "cętkowany kamień". Jest to zbita, drobnoziarnista skała zbudowana głównie z kwarcu i chalcedonu z domieszkami hematytu, geothytu, manganu, chlorytów, aktynolitu, epidotu czy też zoisytu. Dzięki związkom żelaza jaspisy mają barwy brązowe, zielone, żółte lub czerwone. Używany już od 4-5 tysiąclecia p.n.e. Bardzo popularny w czasach starożytnych, a pochodzenie jego nazwy wywodzi się nie tylko z greckiego, ale również z arabskiego, perskiego, hebrajskiego, asyryjskiego i łacińskiego. 

Jako ciekawostkę można podaje się, że Pektorał, którego używał Arcykapłan w Świątyni Jerozolimskiej, był ozdobiony dwunastoma szlachetnymi kamieniami. Każdy kamień symbolizował jedno z dwunastu pokoleń Izraela. Jaspis symbolizował pokolenie Judy, z którego wywodzi się Jezus. Św. Jan w Apokalipsie użył jaspisu, jako symbolu Chrystusa-Boga.

Brak produktów dla wybranych kryteriów